You will be logged off in  seconds due to inactivity. Click here to continue using this web page.
 
     
 
Registry of Societies Electronic System (eROSES)
Sistem Elektronik Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
 
RAHIMAH BINTI MOHIDIN @ MAHYUDDIN 
 
23 Oktober 2014 
     
 
Utama Profil Pertubuhan Laporan Manual Pentadbir Keluar  
 
Pertubuhan
 
Senarai Pertubuhan
 
Senarai Cawangan
 
Senarai Pindaan
 
Senarai Pembubaran
 
Senarai Rayuan
 
Penyata Tahunan
 
Penyata Tahunan Cawangan
 
Penukaran Status
 
Penukaran IC SU Cawangan
   
 
Carian
 
Pegawai Awam
 
Pegawai Harta
 
Juruaudit
 
Pemegang Amanah
 
Pertukaran SU
 
Pegang Jawatan
 
Bukan Warganegara
   
 
Perkhidmatan Kaunter
 
Semakan Kaunter
 
Pembayaran Kaunter
 
Rekod Pembayaran
   
 
Kelulusan
 
Penubuhan Induk [204]
 
Penubuhan Cawangan [20]
 
Lanjutan Masa [25]
 
Pindaan Undang-undang Induk [90]
 
Pindaan Nama dan Alamat Cawangan [0]
 
Pembubaran [26]
 
Rayuan [70]
 
Bukan Warganegara [69]
 
Pembaharuan SU [81]
 
Pembaharuan SU - Migrasi [128]
 
Pindaan Perlembagaan Migrasi [189]
 
 
System can't get the record..