You will be logged off in  seconds due to inactivity. Click here to continue using this web page.
 
     
 
Registry of Societies Electronic System (eROSES)
Sistem Elektronik Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
 
RAHIMAH BINTI MOHIDIN @ MAHYUDDIN 
 
25 Oktober 2014 
     
 
Utama Profil Pertubuhan Laporan Manual Pentadbir Keluar  
 
Pertubuhan
 
Senarai Pertubuhan
 
Senarai Cawangan
 
Senarai Pindaan
 
Senarai Pembubaran
 
Senarai Rayuan
 
Penyata Tahunan
 
Penyata Tahunan Cawangan
 
Penukaran Status
 
Penukaran IC SU Cawangan
   
 
Carian
 
Pegawai Awam
 
Pegawai Harta
 
Juruaudit
 
Pemegang Amanah
 
Pertukaran SU
 
Pegang Jawatan
 
Bukan Warganegara
   
 
Perkhidmatan Kaunter
 
Semakan Kaunter
 
Pembayaran Kaunter
 
Rekod Pembayaran
   
 
Kelulusan
 
Penubuhan Induk [169]
 
Penubuhan Cawangan [18]
 
Lanjutan Masa [15]
 
Pindaan Undang-undang Induk [97]
 
Pindaan Nama dan Alamat Cawangan [0]
 
Pembubaran [26]
 
Rayuan [70]
 
Bukan Warganegara [23]
 
Pembaharuan SU [80]
 
Pembaharuan SU - Migrasi [141]
 
Pindaan Perlembagaan Migrasi [189]
 
 
PERSATUAN KEBAJIKAN KANAK-KANAK YATIM RUMAH WAWASAN MANJUNG, PERAK.

Maklumat Am

 Maklumat Pertubuhan
Nama Pertubuhan PERSATUAN KEBAJIKAN KANAK-KANAK YATIM RUMAH WAWASAN MANJUNG, PERAK.
No Pertubuhan PPM-017-08-08032004
Jenis Pindaan
Matlamat Pindaan
Tarikh Bayar 25/05/2014
Tarikh Keputusan (Jika ada) 04/12/2013
Diluluskan oleh THERESA ROSE EDWARD
Keputusan Tolak
Catatan (Jika ada) TIDAK LENGKAP.TELAH HUBUNGI S/U TAHUN 2013-ANGELINA SUKUMARAN